Garanţia produselor


S.C. RAV DISTRIB TRADING S.R.L. se angajează să asigure clienților săi produse de bună calitate, fabricate respectând cele mai înalte standarde de siguranță în conformitate cu legislația europeană si română. Vânzătorul asigură și garantează conformitatea bunurilor achiziționate precum și eventualele vicii ascunse. S.C. RAV DISTRIB TRADING S.R.L. se angajează să livreze produsul conform descrierii de pe site.
Răspunderea vânzătorului este angajată dacă lipsa de conformitate a produsului a apărut în termen de 24 luni, calculat de la data livrării, iar clientul informează vânzătorul despre apariția lipsei de conformitate în termen de 15 zile de la data constatării. Garanțiile se soluționează prin repararea defectelor sau înlocuirea produsului. Vânzătorul va finaliza procedura de reclamații, inclusiv va înlătura, dacă este posibil, defectul, în termen de 30 zile calendaristice de la data la care Cumpărătorul a adus la cunoștința Vânzătorului lipsa de conformitate a produsului și a predat produsul Vânzătorului pe baza unui document de predare-preluare.

În cazul în care se constată, la livrare, lipsa de conformitate a unui produs, Clientul are dreptul de a cere repararea într-o perioadă rezonabilă sau înlocuirea produsului. Dacă aceste operații nu sunt posibile, Clientul are dreptul de a cere să beneficieze de o reducere corespunzătoare a prețului sau de rezoluțiunea contractului, conform Legii nr. 449/2003 completată de OUG nr. 174/2008.

S.C. RAV DISTRIB TRADING S.R.L. nu își asumă nicio răspundere privind consecințele pe care le-ar avea utilizarea sau întreținerea greșită a produselor, cauzate de nerespectarea instrucțiunilor producătorului. În cazul pieselor de mobilier, pentru a beneficia de garanţie cumpărătorul are obligaţia de a respecta instrucţiunile de folosire.

Nu se consideră a fi lipsă de conformitate dacă în momentul încheierii facturii, Clientul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, să nu cunoască această lipsă de conformitate. Clientul este de acord cu faptul că produsele manufacturate și cele din materiale naturale precum pielea, lemnul masiv, furnir, nu pot fi fabricate identic din punct de vedere al texturii, finisajelor, nuanțelor de culoare pe diferite suprafețe și a particularităților aparente pe material. Clientul este de acord cu faptul că produsele din lemn masiv pot prezenta mici crăpături sau noduri în funcție de natura lemnului sau că pot apărea în timp mici crăpături în funcție de condițiile în care sunt păstrate produsele. Acestea nu sunt considerate defecte de calitate și nu vor fi folosite pentru invocarea garantiei.

Garanția se referă la calitatea produsului; ea nu poate fi extinsă asupra problemelor/defectelor apărute în urma manipulării/utilizării incorecte. Condiţiile de garanţie sunt în conformitate cu Legea 449/2003 (modificată prin O.U.G. nr. 174/2008) şi O.G. 21/1992.
În cazul solicitării garanţiei, clientul va trimite o solicitare pe adresa de e-mail office@lovelyhome.ro cu următoarele mențiuni: datele cumpărătorului și informații de contact, descrierea problemei constatate inclusiv fotografii ale defectului reclamat și menționarea cauzelor, daca este posibil.

În vederea remedierii defectelor apărute în perioada de garanție, este necesară prezentarea produsului împreună cu accesoriile sale şi copie de pe factura fiscală. În cazul în care produsele ajung fără aceste documente, produsele pot fi returnate solicitantului fără a i se soluţiona garanţia. Cumpărătorul este responsabil pentru ambalarea articolelor expediate, astfel încât să nu existe nici un risc de deteriorare pe durata transportului.

Dacă deficiențele nu sunt imputabile Clientului, vânzătorul își asumă responsabilitatea reparării sau înlocuirii produsului pe cheltuiala sa.
După efectuarea livrării, Clientul nu mai poate invoca deficiențe cantitative sau deficiențe pe care, în mod rezonabil, nu putea să nu le vadă la momentul livrării (ciobituri, zgârieturi, fire trase, componente îndoite, pete de murdărie etc.).

Garanţia se pierde în următoarele situaţii:
în cazul intervenţiilor sau reparaţiilor produsului executate de persoane neautorizate;
în cazul utilizării produsului pentru alte scopuri decât cele pentru care a fost conceput şi recomandat;
în cazul nerespectării de către cumpărător a condiţiilor de păstrare, utilizare şi întreţinere prevăzute în documentaţia care însoţeşte produsul;
în cazul deteriorărilor termice, mecanice ale produselor datorate incendiilor, accidentelor de orice fel, intemperiilor sau neglijenţei în utilizare.
Este important să luați în calcul ca prin natura lor, obiectele în stil vintage sau lucrate manual pot avea mici imperfectiuni (mici zgârieturi sau deteriorări ale materialului). Acestea nu se considera a fi defecte de fabricație și, în aceste cazuri, condițiile de garanție nu pot fi invocate. De asemenea, produsele din lemn masiv pot prezenta mici imperfecțiuni ca urmare a prelucrării, acestea nu sunt considerate defecte.
Clientul poate cere însa returul produsului fără a fi necesară vreo explicație, în condițiile legii.